Kiểm tra bằng phương pháp kéo 
Kiểm tra bằng phương pháp kéo là một phương pháp thử nghiệm cơ bản để xác định giới hạn chảy, độ bền kéo và độ giãn dài của tấm thép. Quy trình kiểm tra cơ tính thông thường bao gồm: mẫu được giữ cố định hai đầu bằng ngàm và đặt tải trọng vào hai đầu, sau đó tăng dần tải cho đến khi mẫu bị kéo đứt.

Mẫu thử
Loại và kích cỡ,.vv.. của mẫu thử được quy định trong tất cả các quy cách kỹ thuật, chẳng hạn như KS, JIS và ASTM,.vv..để chuẩn bị cho việc thử nghiệm một mẫu thử. Trong trường hợp tấm thép cán nguội được lựa chọn làm mẫu thử, mẫu được qui định trong quy cách KS B 0801 No. 5, thường được sử dụng.

Kết quả từ kiểm tra kéo

Các kết quả từ việc kiểm tra kéo được sử dụng như là tiêu chuẩn cơ bản nhất để đánh giá khả năng gia công và tính tạo hình của sản phẩm thép.

·         Độ giãn dài (EI): độ giãn dài càng lớn thì tính tạo hình càng tốt.

·         Giới hạn chảy (YP): Giới hạn chảy càng thấp thì hình dạng cuối cùng của sản phẩm càng đẹp.

·         Tỷ lệ biến dạng (giới hạn chảy/độ bền kéo, YR): Tỷ lệ biến dạng càng thấp thì khoảng cách giữa giới hạn chảy và độ bền kéo càng rộng, và khoảng cách này càng rộng thì tính ổn định hình dạng của thép càng tốt khi được gia công ở cùng điều kiện.

·         Suất đàn hồi (E): Suất đàn hồi tỷ lệ nghịch tương ứng với độ đàn hồi của một tấm thép. Độ đàn hồi càng thấp thì hình dáng cuối cùng của sản phẩm càng tốt.

·         Hệ số hóa bền cơ học (n): Khi đặt tải trọng vào mẫu thử, phần biến dạng sẽ trở nên cứng hơn để chống lại sự biến dạng và lực biến dạng sẽ được phân tán đến những vị trí chưa bị biến dạng lận cận điểm bị biến dạng và làm cho toàn bộ vật liệu đều bị biến dạng. Vật liệu có hệ số hóa bền cơ học càng cao thì càng có khả năng phân tán độ biến dạng nhanh và đều hơn, vật liệu như vậy được xem là vật liệu có khả năng biến dạng tốt.

Phương pháp kiểm tra độ cứng Rockwell

Trong thử nghiệm này, ấn một viên bi thép cứng vào bề mặt của mẫu thử, ban đầu ấn một lực tác động tối thiểu cố định và sau đó ấn tiếp tới lực tối đa. Khi đạt được độ cân bằng, thôi tác động lực tối đa nhưng vẫn duy trì lực tác động tối thiểu ban đầu, máy sẽ tự động lần lượt ghi lại độ sâu tạo bởi 2 lần cung cấp tải trên thang độ cứng Rockwell-B và thang đo Rockwell 30T.

Thang B dựa trên một viên bi thép đường kính 1/16 in (1,558mm) và tải trọng thử nghiệm 100kg. Thang 30T dùng tải trọng 30kg và một viên bi cùng đường kính với thang B. Thang B có độ chính xác cao khi mẫu thử là 0.762mm (0.030in) hoặc dày hơn. Với mẫu có độ dày nhỏ hơn 0.762mm nên sử dụng thang 30T.